Annons

Ahlenius: Wetterstrand borde haft kurage

Inga-Britt Ahlenius, med lång erfarenhet av korruptionsbekämpning, är kritisk till regeringens och Maria Wetterstrands hantering av flygbränsleutredningen. - Hon borde ha haft kurage att avstå från uppdraget. Det handlar om förtroendet som tredje man har för utredningen.(TT)
Publicerad 9 mars 2019

Inga-Britt Ahlenius har arbetat länge med att bekämpa korruption internationellt, och är nu ledamot i Transparency Internationals styrelse. Hon har bland annat varit chef för den svenska Riksrevisionen och arbetat mot korruption i EU-kommissionen och i FN.

Hon tycker att det tidigare MP-språkröret Maria Wetterstrands agerande i flygbränsleutredningen är allvarligt. Det mest problematiska är själva styrelseuppdraget som Wetterstrand haft under hela den tid hon lett flygbränsleutredningen, förklarar hon.

Annons

Utredning färgad

””

Det gör att man aldrig kan bortse från att utredningen är färgad, konstaterar hon.

””

Det blir nu ett dilemma för regeringen, tycker hon. Det blir svårt att använda resultatet, om regeringen vill vara "ren". Det hjälps helt enkelt inte vad Maria Wetterstrand själv säger till sitt försvar, som att utredningens uppdrag och delresultat var kända, och att utredningen skulle ha kommit fram till samma resultat oavsett om hon varit engagerad i bolaget eller inte.

””

En miss

Miljöminister Isabella Lövin (MP) har förklarat för TT att Maria Wetterstrand redovisat sina eventuella intressekonflikter för tjänstemännen på departementet, och att någon intressekonflikt då inte upptäcktes.

Isabella Lövin har förklarat att det då, innan utredningen satte igång, inte fanns någon koppling i bolaget till flygbiobränsle.

””

Maria Wetterstrand har informerat om bolagets satsning på flygbiobränsle, och också om sitt aktieinnehav i februari i år, då hon själv tyckte att det blev nödvändigt eftersom hennes bolag nu beslutat om en ny satsning.

Men flygbränslet var aktuellt för bolaget långt tidigare än så. Redan den 3 september kom en ansökan om stöd för utveckling av grönt flygbränsle in till energimyndigheten från Cortus. Något som Maria Wetterstrand knappast kunnat vara okunnig om, eftersom hon satt i bolagets styrelse. Cortus fick också knappt 400 000 kronor för projektet från myndigheten under hösten.

Inga-Britt Ahlenius konstaterar att detta är allvarligt.

””

Handlar om moral

Annons

Frågan om den juridiska jävsbedömningen måste dock jurister göra, förklarar hon.

””
””

Man kan inte ha ett samhälle som reglerar alla situationer i detalj. Särskilt en person som Maria Wetterstrand borde ha det goda omdömet att förstå det, tycker hon.

Hon refererar till de gamla domarreglerna från Olaus Petris tid på 1500-talet, som redan då tog upp vikten av sunt förnuft och omdöme, och att allt inte kan regleras - bara för att något inte är reglerat innebär det inte att det är okej. Bland annat säger domarreglerna att "lagen gillar icke allt det hon icke straffar".

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons