Annons

Skogsbruket skadar fornlämningar

Åtskilligt finns att göra för att förbättra skyddet av landets forn- och kulturlämningar. Det visar den kartläggning av den svenska kulturmiljön som Myndigheten för kulturanalys har gjort.(TT)
Publicerad 7 november 2016

Åtskilligt finns att göra för att förbättra skyddet av landets forn- och kulturlämningar. Det visar den kartläggning av den svenska kulturmiljön som Myndigheten för kulturanalys har gjort.

Minst 600 000 forn- och kulturlämningar finns registrerade runt om i landet, de allra flesta i Gotlands och Uppsala kommuner. Gravar samt rester av boplatser och visten är de vanligaste lämningarna.

Annons

Långt ifrån alla är dock upptäckta. Stora delar av norra Sverige, samt vissa skogsområden, återstår fortfarande att inventera.

Rapporten visar också att närmare hälften av de lämningar som finns i skog där föryngringsavverkning sker, skadas eller påverkas negativt av det moderna, industriella skogsbruket. Oftast är det odlingslämningar, rester av bosättningar från stenåldern eller gamla torpargrunder från 1700-talet som far illa på grund av maskiners framfart eller blir täckta av ris.

Under 2012 till 2015 har ingen förbättring skett även om skadorna i framtiden förväntas minska genom bland annat utbildning.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons