Annons

Anders Olsson: Det löste problemen

Svenska Akademien har tagit ett stort steg framåt ur den kris man befinner sig i. Med hjälp av de tre avhopparna har två nya ledamöter valts in. Men frågan om Katarina Frostens ledamotskap är officiellt ännu olöst.(TT)
Publicerad 5 oktober 2018

Akademiens tillförordnade ständige sekreterare Anders Olsson är märkbart lättad när han på fredagseftermiddagen kan berätta att institutionen - med kungens godkännande - äntligen har kunnat välja in två nya akademiledamöter.

””

Avhopparna hjälpte till

Annons

Att det har krävts många diskussioner, extern medling och hjälp av de tre avhoppade ledamöterna Sara Danius, Kjell Espmark och Peter Englund är ingen hemlighet. Anders Olsson är mycket nöjd med att Akademien nu har kommit så långt att man kan presentera juristen Eric M Runesson och poeten Jila Mossaed som nya ledamöter.

TT: Vad är det som har löst upp den sista knuten för att ni ska kunna göra inval?

””

Undviker frågan

Men frågan om vad den samsynen innebär rent konkret vill han inte svara på. Han undviker också frågan om ifall de tre avhopparna, som det hävdats i olika medier, ställt som krav att Katarina Frostenson måste lämna Akademien permanent för att de ska bidra med sina röster.

””

TT: När kommer det något besked om det?

””

Berömmer Runessons arbete

Att Eric M Runesson har verkat som medlare i Svenska Akademiens konflikt är ingen nackdel, menar Anders Olsson, och berömmer Runessons insats. Tack vare honom har de ledamöter som ställt sig utanför arbetet deltagit i processen med att välja in nya ledamöter.

””

TT: Innebär det här att utdelningen av Nobelpriset är säkrad nästa år?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons