Annons

SN varnar för flaskhalsar

Svensk ekonomi växer starkt för närvarande. Men både bostads- och arbetsmarknad fungerar dåligt, anser Svenskt Näringsliv (SN) i en ny konjunkturrapport. Arbetsgivarorganisationen varnar för flaskhalsar.(TT)
Publicerad 10 maj 2016

Svensk ekonomi växer starkt för närvarande. Men både bostads- och arbetsmarknad fungerar dåligt, anser Svenskt Näringsliv (SN) i en ny konjunkturrapport.

Arbetsgivarorganisationen varnar för flaskhalsar. 61 procent av företagen anger att de haft rekryteringsproblem det senaste året, varav 31 procent av fallen handlade om bostadsbrist, enligt SN. För att klara regeringens mål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 behövs det 460 000 nya jobb, enligt organisationens beräkningar. För att nå det behövs en offensiv reformagenda, enligt tillförordnade chefekonomen Jonas Frycklund.

Annons

SN räknar med att Sveriges BNP ökar med 3,9 procent i år. Därefter avtar tillväxttakten till 2,6 procent nästa år.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons