Annons

LRF kräver nya pengar till bönderna

Effekterna av torkan hotar svenska bönder. Enligt LRF är ekonomiskt stöd avgörande för många av böndernas överlevnad, men krispengar och förtida utbetalningar räcker inte. - Det behövs nya pengar också, säger Palle Borgström, förbundsordförande för LRF.(TT)
Publicerad 4 juli 2018

Om LRF kommer att få ekonomiskt stöd eller inte från regeringen och EU är oklart. Tillsammans med de övriga nordiska länderna och Baltikum, länder som står inför liknande utmaningar med torkan som Sverige, har organisationen skrivit brev till EU-kommissionen. Dessutom har man kontakt med och söker kontakt med politiker på olika nivåer.

””

Ersättningar och krisstöd

Annons

Förslagen handlar om utbetalningar av EU-ersättningar som släpar efter för år 2015, 2016 och 2017. De handlar också om att göra större förtida utbetalningar av årets ersättningar. Man diskuterar också möjligheterna till att utnyttja EU:s krisstöd.

””

Men dessa former av ekonomiskt stöd innebär inga nya pengar, utan är pengar som lantbrukarna hade fått ändå, förklarar Palle Borgström. Han betonar att bönderna kommer att behöva nya pengar.

””

"Behövs nya pengar"

Hur pass mycket ekonomiskt stöd utan nya pengar skulle hjälpa bönderna vet Palle Borgström inte.

””

Men ekonomiskt stöd utan nya pengar kommer inte att förta effekten av torkan, menar han.

Enligt Palle Borgström har politikerna sagt att de ska återkomma när de har funderat färdigt. Inga konkreta löften har ännu getts.

Nära dialog med myndigheter

I en skriftlig kommentar till TT säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att regeringen arbetar i nära dialog med myndigheter och andra aktörer för att hitta flera olika lösningar som kan underlätta för lantbrukarna framöver. Det handlar bland annat om att lantbrukarna ska kunna ta foder på gräsmark som annars inte ska skördas.

"Våra myndigheter har också ansökt om att få betala ut ett större förskott än normalt av EU-ersättningar i höst. En annan viktig fråga som diskuteras just nu är att ansöka om ett krisstöd hos EU-kommissionen som hjälp till lantbrukarna som har drabbats av torka, vilket regeringen nu undersöker", säger han och fortsätter:

"Alla dessa åtgärder hjälper lantbrukarna som just nu har en väldigt svår situation. Regeringen fortsätter att följa utvecklingen och är beredd att vidta de åtgärder som situationen kräver."

TT

Annons
Annons
Annons
Annons