Annons

"Liten risk att det blir någonting"

Många gruvbolag sneglar på Sverige och staten har utfärdat hundratals undersökningstillstånd. Men mineraljakten skapar konflikter - nu senast på Österlen. Bergmästare Åsa Persson tycker dock att skåningarna oroar sig i onödan. - Det är liten risk att det blir någonting, säger hon.(TT)
Publicerad 4 november 2018

Bergsstaten är det beslutsorgan inom myndigheten Sveriges geologiska undersökning som har till uppgift att bland annat besluta i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral enligt minerallagen. Och reglerna är lika för alla, oavsett om det är ett svenskt eller utländskt bolag som vill prospektera.

"En av hundra"

Annons

Tillstånd ges - förutsatt att det finns anledning att tro att det finns mineraler på platsen. Samtidigt ska bolaget ha möjlighet att prospektera och får inte ha uppträtt olämpligt tidigare.

När nu brittiska bolaget Scandivanadium fått undersökningstillstånd att leta efter vanadin så pyser hela Österlen av ilska. Men vägen från undersökning till en faktisk gruva är lång, säger Bergstatens högsta chef, Åsa Persson

””

TT: Om bolaget hittar vanadin, får de använda marken och plocka upp det då?

””

Skåningar ovana

Processen kan liknas vid när exempelvis en ny järnväg ska dras. Det går att överklaga, men sannolikheten att få rätt är inte stor.

””

Är då den skånska allmänheten är orolig i onödan? Svaret är ja, om man frågar bergmästaren.

””
””

Batterimetallen vanadin finns i Skåne. Men i vilken mängd vet Bergsstaten inte än. Om vanadinet säger Åsa Persson som många andra - metallen behövs i ny teknik, solceller, batterier, mobiltelefoner, vindkraftverk.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons