Hushållen mer osäkra om bopriser

Majoriteten av hushållen tror på fortsatt stigande bopriser. Men andelen som tror på sjunkande eller stillastående priser har ökat något jämfört med för en månad sedan, visar SEB:s boprisindikator. Hushållens förväntningar kan ge en fingervisning om vart bostadspriserna är på väg.(TT)
Publicerad 10 oktober 2016

Hushållens förväntningar kan ge en fingervisning om vart bostadspriserna är på väg. Men de senaste månaderna har förväntningarna gått åt olika håll.

””

67 procent av de tillfrågade hushållen tror att priserna kommer att stiga under det kommande året, att jämföra med 70 procent i föregående undersökning.

Tvetydig statistik

De grundläggande faktorerna som talar för stigande priser finns kvar, som de låga räntorna och en stor bostadsbrist. Samtidigt har byggandet börjat komma igång och man talar exempelvis om att införa ett skuldkvotstak.

Den senaste statistiken om boprisutvecklingen har inte varit helt entydig. Svensk mäklarstatistik pekade på en viss inbromsning, medan SCB:s senaste siffror antydde på att priserna tickar på uppåt.

Jens Magnusson anser fortfarande att det är för tidigt att utvärdera effekten av det införda amorteringskravet.

””

Osäkerhet i branschen

Lars-Erik Nykvist, vd för Fastighetsbyrån, ser inte några direkta förändringar i den faktiska prisutvecklingen. Den osäkerhet som finns hos konsumenterna finns även i branschen, enligt honom.

””

TT