Annons

Högre inflation i juni

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i juni 2,2 procent, jämfört med 2,1 procent i maj, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.(TT)
Publicerad 12 juli 2018

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i juni 2,2 procent, jämfört med 2,1 procent i maj, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Annons

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,2 procent från maj till juni 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,1 procent.

Inflationstakten är förändringen av konsumentpriserna i årstakt, det vill säga jämfört med motsvarande månad året före. Med månadsförändring menas just prisförändringen mellan två månader.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons