Annons

Fed väntas avvakta med räntehöjning

USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) väntas efter veckans räntemöte meddela att styrräntan förblir oförändrad på 0,75-1,00 procent. Beskedet kommer på onsdagskvällen svensk tid.(TT)
Publicerad 3 maj 2017

Marknaden kan kanske i stället för en räntesänkning i räntebeskedet få nya detaljer kring hur det ska gå till när Fed minskar sitt innehav av de stats- och bostadsobligationer för cirka 4 500 miljarder dollar, som Fed köpt i olika stimulansåtgärder under krisåren.

Två höjningar i år

Annons

På senaste räntemötet i mars höjdes styrräntan med 0,25 procentenheter. Och då sades att Feds direktion, med Janet Yellen som chef, är inställd på att göra ytterligare två lika stora räntehöjningar i år.

Det senaste beskedet kommer efter period med svag statistik från USA. Förra veckan summerades tillväxten i årstakt under årets första kvartal till 0,7 procent, klart under förväntan. Samtidigt har inflationen i USA oväntat fallit nedåt till 0,3 procent säsongsjusterat i mars.

””

Lägsta på nästan tio år

Enligt statistik från arbetsmarknadsdepartementet i USA skapades bara 98 000 nya arbetstillfällen i mars, vilket kan jämföras med drygt 200 000 per månad under januari-februari. Bland annat handlar det om att detaljhandeln är inne i en nedskärningsperiod, vilket bromsar jobbtillväxten totalt.

Men med en arbetslöshet på 4,5 procent, den lägsta nivån på nästan tio år, är synen på USA:s ekonomi i grunden att den är stark och att resursutnyttjandet är högt. Det antas bädda för att inflationstakten ska kunna leta sig upp mot inflationsmålet på 2 procent under året.

På terminsmarknaden är sannolikheten för att nästa höjning av Feds styrränta kommer i juni 63 procent.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons