Annons

Färre unga är arbetslösa

Arbetslösheten bland Sveriges unga fortsätter att minska. I juni sjönk andelen arbetslösa 18-24-åringar till 8,6 procent, vilket är den lägsta siffran på tio år, enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av förra månaden var totalt 336 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.(TT)
Publicerad 11 juli 2018

I slutet av förra månaden var totalt 336 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. 46 000 av dem var ungdomar.

Arbetslösheten var lägre bland unga kvinnor än bland unga män - 6,9 procent respektive 10,2 procent.

Annons

Även om arbetslösheten minskar bland både inrikes- och utrikes födda är skillnaden stor. I juni var 3,5 procent bland inrikes födda arbetslösa medan motsvarande siffra bland utrikes födda var 20 procent.

En förklaring enligt Arbetsförmedlingen är att många ungdomar som kom under den stora flyktingvågen nu är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

I tisdags kom siffror från ekonomiska samarbetsorganisationen OECD som gav en betydligt högre siffra på ungdomsarbetslösheten, 14,9 procent i maj.

Att siffrorna inte överensstämmer beror på att det finns olika sätt att mäta arbetslöshet. Arbetsförmedlingens siffra återspeglar antalet inskrivna arbetssökande sista dagen i månaden. Då räknas heltidsstuderande som söker arbete inte som arbetslösa.

OECD:s siffror, liksom SCB:s grundar sig på urvalsintervjuer och omfattar även personer som söker arbete på andra sätt än via arbetsförmedlingen. I statistiken ingår även heltidsstuderande som söker arbete.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons