Annons

EU sänker tillväxtprognosen

EU-kommissionen sänker tillväxtprognosen för 2016 och 2017 något. Och risken är att det blir ännu sämre, enligt kommissionens ekonomer. Tillväxten i eurozonen i år och nästa år stannar på måttliga 1,6 respektive 1,8 procent, enligt EU-kommissionens vårprognos.(TT)
Publicerad 3 maj 2016

Tillväxten i eurozonen i år och nästa år stannar på måttliga 1,6 respektive 1,8 procent, enligt EU-kommissionens vårprognos. I höstprognosen räknade EU-kommissionens ekonomer med 1,8 procent respektive 1,9 procent.

För hela EU ligger vårprognosen på en tillväxt på 1,8 procent i år och 1,9 procent 2017, mot höstprognosens 2,0 respektive 2,1 procent.

Annons

Motvind från tillväxtländer

Draghjälp kommer fortfarande från lägre oljepriser, en försvagad euro, penningpolitiska stimulanser och ökat offentlig konsumtion kopplat till flyktinghanteringen i flera länder. Men effekterna av såväl oljepriset som den svagare euron väntas avta framöver och samtidigt ökar motvinden från tillväxtländernas inbromsning, som även har börjat sprida sig till mer utvecklade ekonomier, enligt EU-kommissionens ekonomer.

Riskerna för prognosen anses ligga på nedåtsidan, vilket innebär att det anses mer sannolikt att utfallet till slut hamnar under prognos än över prognos.

Brittisk osäkerhet

Kinas inbromsning kan bli kraftigare än väntat, varnar EU-kommissionens ekonomer. Därtill varnar de för förvärrade geopolitiska problem och ökad turbulens på olje- och finansmarknaden.

Den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet är en annan faktor som skapar osäkerhet.

Inflationen i eurozonen väntas öka från noll till 0,4 procent i år och 1,4 procent 2017, medan arbetslösheten väntas sjunka till 10,3 procent i år och 9,9 procent nästa år.

Finanssektorn i EU pekas ut som ett problemområde, där lönsamheten pressas av det rekordlåga ränteläget samtidigt som andelen så kallade problemlån - där låntagaren inte klarar av amorteringar och räntebetalningar - i bankernas portföljer är hög i vissa länder.

Tillväxten för exportsektorn väntas bromsa in märkbart i år, då omvärldens efterfrågan försvagas samtidigt som euron slutar försvagas.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons