Verksamhet prioriteras före nya byggprojekt

Det fortsatta byggprojektet på Torskolan med ny familjecentral och rivning av gamla byggnaden mot Kalmarvägen har försenats.Skolans dagliga verksamheter måste få prioritet.
Torsås • Publicerad 1 november 2017