C-politiker kritiserar nivåer på arvoden

Att en bolagsstyrelse beslutar om nivån på sina egna arvoden är mot reglerna, menar oppositionspolitikern Christofer Johansson (C). Han anser också att nivån på arvoden för ordförande i fjärrvärme- och va-bolaget är för hög.
Torsås • Publicerad 2 december 2019