Sverige & Världen

Alla HVB-hem IVO-granskas

Sverige & Världen Artikeln publicerades

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska under 2016 besöka alla HVB-hem i landet. Säkerhet och trygghet kommer att vara i särskilt fokus.

– Det blir ju ännu mer angeläget med anledning av det som händer just nu, säger Birgitta Hagström, avdelningschef på IVO med särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Den senaste tidens allvarliga händelser är en konsekvens av den situation Sverige befann sig i under hösten, anser hon. Det kom så många barn och unga på en gång att det i första hand handlade om att hitta tak över huvudet och ordna mat för dagen.

– Då har det i vissa lägen kanske inte blivit rätt personer som arbetar på boendena. I några fall har man säkerligen tagit emot för många och blandat ungdomar på ett felaktigt sätt.

    Nu, när tillströmningen inte är lika stor, måste kommunerna se till att utreda de ensamkommande barnen och ungdomarna, identifiera vilka som mår dåligt och behöver särskilda insatser. Felaktiga placeringar måste rättas till, framhåller Birgitta Hagström.

    Hittills har ungefär 65 kommuner anmält sig själva till IVO för att de inte anser sig klara av att hålla sig inom lagstiftningens krav när det gäller att utreda barnens behov, hitta boenden och kompetent personal. (TT)