Malin Thor om den unika sporten: ”Det var som att komma till en helt ny värld”
Malin Thor från Kalmar hamnade av en slump på en irländsk fotbollsträning i Belgien för ett år sedan.
Vad hon inte visste när hon tog sig dit, var att den fotbollen som hon normalt spelade inte var densamma som hennes irländska vän syftade till.