Minskade kostnader för hyrpersonal

Landstinget redovisar ett överskott på 187 miljoner kronor för 2017. Det är 42 miljoner kronor över budget och kostnaderna för inhyrd personal minskade med 8 procent.
Kalmar län • Publicerad 1 februari 2018
Foto: Claudio Bresciani/TT