Med Eagles öppnades dörrarna till filmens finrum: ”Det blev en speciell tid”
Eagles blev språngbrädan som tog Stefan H Lindén vidare till en fast anställning som producent på SF Studios.
Nu lever han sin dröm – och försöker hitta balansen mellan arbete och familjeliv.
Men allt började i Kristineberg – och ett nej tack till filmgymnasiet på Gotland blev avgörande för karriären.