Laila växte upp med att aldrig bli trodd – placerades på HVB-hem i tonåren
En dag får Laila nog av pappans våld och går till polisen.
15 år gammal blir hon omhändertagen enligt LVU.
Två decennier senare har tillvaron kommit på rätt köl och Laila har själv blivit mamma. Men spåren från barndomen finns fortfarande kvar.