Annons

Kontroversiell stenbrytning – yttrande från kommunen

Ansökningarna om förlängd och utökad täktverksamhet i Flivik fortsätter prövas innan ett beslut fattas. Nu har samhällsbyggnadsnämndens yttrat sig till länsstyrelsen över den del som avser Nybrogrus ansökan.
Flivik • Publicerad 5 februari 2022
Foto: Roger Carlsson
Annons
Annons
Annons
Annons