Kärnavfallsfartyget Sigrid gick på grund

Barsebäck Artikeln publicerades
SKB:s fartyg Sigrid gick på grund utanför Barsebäck i Skåne nu på morgonen.
Foto:SKB
SKB:s fartyg Sigrid gick på grund utanför Barsebäck i Skåne nu på morgonen.

Kärnavfallsfartyget m/s Sigrid med Oskarshamn som hemmahamn har gått på grund utanför Barsebäck i Skåne. Inget kärnavfall uppges finnas i lasten.

Grundstötningen ägde rum strax efter klockan 8.30 nu på fredagsmorgonen. Enligt sjö- och flygräddningscentralen gick Sigrid på en sandbank.

– Det blev en grundstötning men fartyget har inte tagit någon skada, uppger Göran Garmer på sjöräddningen i Barsebäck.

SKB, Svensk Kärnbränslehantering, tog i bruk Sigrid för ett par år sedan. Fartyget ersatte då Sigyn som transportfartyg för använt kärnavfall från de svenska kärnkraftverken.

    Sigrid hade inget kärnavfall ombord när grundstötningen ägde rum. Just nu ligger fartyget still i väntan på en inspektör från Transportstyrelsen samt en bogserbåt.