Inget beslut om väggmålning för att hedra Ulf Sandbergs minne

Medborgarförslag med förslag att den mördade Ulf Sandbergs minne ska hedras med en väggmålning lämnades in till kommunen i höstas. Bildningsnämnden tackar för förslagen men hänvisar till att motiven på väggmålningar inte bestäms av politiker.
Oskarshamn • Publicerad 16 december 2022 • Uppdaterad 7 februari 2023
Foto: Privat