Annons

Boende uppmanar fullmäktige att göra fältbesök

Efter att ha avvisats har en ny detaljplan tagits fram för flera fastigheter i Glabo. Planen syftar till att skapa förutsättningar för nybyggnation och remissvaren visar att det finns en hel del synpunkter.
Oskarshamn • Publicerad 14 januari 2020
Foto: Roger Carlsson
Annons
Annons
Annons
Annons