Annons

Bildningsnämnden begär utökad budget för att undvika miljonunderskott

Trots flera åtgärder pekar prognoserna på att bildningsnämnden kommer redovisa ett minusresultat på 7,7 miljoner vid årets slut. Det har fått nämnden att begära en utökad budgetram med motsvarande belopp.
Oskarshamn • Publicerad 4 oktober 2018
Annons
Annons
Annons
Annons