Annons

Återvinning ett populärt helgnöje

Brännbart och sorterbart, trädgårdsavfall och deponi. Till Storskogens återvinningscentral kommer folk i en strid ström och containrarna fylls till brädden med sådant vi inte längre behöver.
Oskarshamn • Publicerad 4 oktober 2018
Foto: Karin Lagerström
Annons
Annons
Annons
Annons