Annons

Tvist om sjöbod drar ut på tiden

En sjöbod på 20,5 kvadratmeter är alldeles för stort. Det anser Torps Bysamfällighetsförening som anlitat juridiskt ombud för att överklaga bygglovet för boden.Den omtvistade boden är på plats i Böda-Torp. Borgholms kommun har beviljat bygglov redan och det är detsamma som väckt irritation hos bysamfällighetsföreningen.Redan 2010 när ägaren ansökte om dispens från gällande strandskydd, framförde föreningen sin åsikt. Den planerade boden är för stor enligt föreningen.I överklagan av bygglovet som beviljades 2010, står att boden avviker från vad föreningen genom årtionden accepterat.Bråket om byggnaden sträcker sig dock längre än så. Bysamfällighetsföreningen hävdar att ägaren forslade bort den ursprungliga boden som stod på platsen. Byggnationen av en ny planerades alltså på samma plats.Bysamfälligheten hävdar även att den bod som bortforslades och sedan ersattes med en ny, inte ägs av samma person som ansökte om bygglov.Föreningen hävdar bestämt att rätten till sjöboden tillkommer medlem i föreningen som ju äger den samfällda fastigheten. Boden kan inte fritt överlåtas till en utomstående person.Torps Bysamfällighetsförening kräver att samhällsbyggnadsnämnden upphäver sitt beslut om bygglov för boden.Nämnden har tidigare uttalat at den nuvarande boden stämmer överens med de befintligas utseende på platsen. Det håller inte föreningen med om.
Publicerad 7 oktober 2014
Annons
Annons
Annons
Annons