Annons

Överklagan avslås

Borgholm • Publicerad 8 oktober 2014

En journalist på Ölandsbladet som begärt ut ett skyddsrondsprotokoll av Borgholms kommun, men fått nej på sin begäran, överklagade till kammarrätten. Domstolen avslår nu överklagan eftersom protokollet inte var färdigställt och därmed inte kan betraktas som en allmän handling vid tidpunkten. Handlingen är numera en allmän handling och kan lämnas ut till den berörda, om den inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess.

Annons
Annons
Annons
Annons