Hamnen fräschas upp

Ny toalett och ny brygga. Satsningen på hamnområdet börjar ge resultat. Fler båtplatser väntas till sommaren.
Borgholm • Publicerad 2 december 2019
Foto: Maria Alåsen