Annons

Beab vill ta vatten i parken

Böda • Publicerad 5 oktober 2014

Borgholm Energi Ab har ansökt om att leda bort 80 000 kubikmeter vatten per år på fastigheten Böda Kronopark. Mark och miljödomstolen handhar ärendet och Borgholms kommun har skickat in ett yttrande. Förutom bortledning av grundvattnet så vill Beab även anlägga grundvattenbrunnar. Grundvattenförekomsten inom ett två kvadratkilometer stort område kan påverkas. Kommunen är positiv till utökat vattennät.

Annons
Annons
Annons
Annons