Algblomning på gång i Östersjön

Öland Artikeln publicerades

De första tecknen på begynnande algblomning kan nu märkas i Östersjön.

Mest hotande är det i vattnen utanför Polen och Baltikum, men även utanför Öland är algerna på tillväxt.

Det rapporterar Informationscentralen för Egentliga Östersjön vid länsstyrelsen i Stockholm som har huvudansvaret för att övervaka läget längs hela den svenska östkusten. Prognosen grundar sig på satellitbilder och rapporter från övervakningsfartyg. På flera ställen har cyanobakterier, populärt kallade blågrönalger, upptäckts, bland annat vid Ölands norra udde, vid Landsort och utanför Askö, samt i ett bälte från Bornholm och Gdanskbukten upp mot Finska vikens mynning.

Än så länge är mängderna måttliga men om sommarvädret håller i sig kan de snart ta sig upp till ytan och bilda stora ansamlingar. I helgen väntas det bli soligt och vindstilla i hela landet, och experterna tror att de södra och östra delarna av Östersjön kan råka ut för algblomningar.

    I norra delen av Östersjön är däremot riskerna mindre, eftersom fosforhalterna för tillfället är låga. Utan fosfor lider algerna brist på näring, och därför räknar man inte med några större blomningar på den svenska sidan av Östersjön - åtminstone inte den här helgen.