Annons

Organiserad rasism ska ge två års fängelse

Deltagande i rasistiska organisationer ska vara straffbart och ge upp till två års fängelse och fyra år i grova fall. Det föreslår en oenig parlamentarisk kommitté.
Men justitieminister Morgan Johansson (S) vill helst gå längre och även kunna upplösa organisationerna.
Politik • Publicerad 4 maj 2021
Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer lämnar över ett oenigt betänkande. Arkivbild.
Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer lämnar över ett oenigt betänkande. Arkivbild.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

– Samhällsutvecklingen har blivit sådan att skälen för ett förbud mot rasistiska organisationer med tillräcklig styrka väger över de skäl som talar emot ett förbud, säger justitierådet Dag Mattsson, som lett kommitténs arbete.

Han uppger att det finns klara indikationer på att den rasistiska förföljelsebrottsligheten ökar i omfattning.

Annons

– På sikt kan de här rasistiska organisationerna allvarligt hota den ordning och säkerhet som bör råda i det svenska samhället, säger Mattsson.

Med rasistiska organisationer menas organisationer vars verksamhet innebär förföljelse av folkgrupper på grund av bland annat etniskt ursprung.

Inte bara åsikter

Regeringsformen ger sedan länge möjlighet att begränsa föreningsfriheten när det gäller sådana organisationer. Det är den bestämmelsen som kommittén nu vill utnyttja.

Men samtidigt slår regeringsformen vakt om åsiktsfriheten.

– Därför kan förbudet bara gälla organisationer vars rasistiska förföljelser är brottsliga, säger Mattsson.

– Man kan inte ingripa bara mot åsikterna i en sammanslutning, utan åsikterna måste även leda till kriminella handlingar.

Det kan till exempel handla om organisationer som ägnar sig åt systematiskt ofredande, skadegörelse, olaga hot eller hets mot folkgrupp.

Ge fängelse

Enligt Mattsson är den mest effektiva lagstiftningen en lag som riktar sig mot deltagande i sådana organisationer och inte mot att förbjuda och upplösa själva "skalet", det vill säga organisationen.

– Det är inte nödvändigt. Kommittén gör bedömningen att med de här ganska stränga straffbestämmelserna, så kommer organisationerna, skalen om man så vill, vittra bort med tiden, säger Dag Mattsson.

Kommittén föreslår därför en lag om straff för organiserad rasism. Ett sådant brott ska kunna ge upp till två års fängelse och i grova fall upp till fyra års fängelse.

Annons

Kommittén föreslår också straff för stöd till organiserad rasism, till exempel om man upplåter en lokal till en rasistisk organisation.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Morgan Johansson välkomnar förslaget men påpekar på pressträffen att kommittén inte samlat en majoritet för att även kunna upplösa rasistiska organisationer på grund av att M och KD bara stödjer förbud mot deltagande, inte upplösande.

Inte logiskt

– Förslaget kan ju framstå som haltande om man inte också gör det möjligt att upplösa organisationen i fråga. Det framstår inte som helt logiskt. Skulle vi få en majoritet i riksdagen, vi får väl se, då tycker jag absolut att det är ett alternativ man ska överväga, säger han.

– Rasismen är ett gift i samhället och har varit i alla tider. Den är ett direkt hot mot många människor, säger Johansson.

Han uppger att Sverige internationellt sett har svag lagstiftning när det gäller dessa grupper och FN har kritiserat Sverige för det.

Partierna i kommittén var inte eniga. Vänsterpartiet (V), Sverigedemokraterna (SD) och Liberalerna (L) vill inte kriminalisera deltagande i rasistiska organisationer.

Några partier vill gå ännu längre och inte bara förbjuda deltagande utan även själva organisationerna. Men där var motståndet ännu större. En sådan lagändring var en majoritet emot, bestående av V, SD, L, Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).

Fakta: Kommitténs förslag

Kommittén att det i 16 kap. brottsbalken införs två nya brott, som ges beteckningarna organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism. Vidare föreslås en särskild straffskala för grova fall av organiserad rasism.

Straffbestämmelsen om organiserad rasism ska enligt förslaget omfatta den som deltar i en rasistisk organisations verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen, liksom den som bildar vad som ska vara en sådan organisation.

Straffbestämmelsen om stöd åt organiserad rasism ska omfatta den som, i annat fall, för organisationen tar befattning med vapen eller ammunition eller till organisationen lämnar ekonomiskt bidrag, upplåter lokal eller mark eller lämnar annat liknande stöd, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja organisationen.

Med en rasistisk organisation avses enligt förslaget en sammanslutning av personer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller ras. Enbart de åsikter som kommer till uttryck i sammanslutningen är alltså inte tillräckliga. Sammanslutningens verksamhet i sig måste innebära förföljelse och det måste röra sig om en förföljelse genom kriminalitet, till exempel organiserad skadegörelse, misshandel eller hets mot folkgrupp.

Straffet för organiserad rasism och stöd åt organiserad rasism föreslås vara fängelse i högst två år.

Om ett deltagande- eller bildandebrott är grovt, ska straffet enligt förslaget vara fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Källa: SOU 2021:27

TT
Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons