Annons

Svenskars konsumtion kan tas med i klimatmål

Alla riksdagspartier står bakom att Sverige ska ta ett samlat grepp om klimatutsläppen, både inom och utanför landets gränser.
En enig miljömålsberedning vill bland annat se ett nytt unikt mål för att minska utsläppen från svenskarnas konsumtion.
Miljö • Publicerad 7 april 2022
Svenskarnas utrikesflygande kan komma att bakas in i ett nytt klimatmål. Arkivbild.
Svenskarnas utrikesflygande kan komma att bakas in i ett nytt klimatmål. Arkivbild.Foto: Stina Stjernkvist/TT

En stor del av de klimatutsläpp som kommer från svenskarnas konsumtion sker utomlands, genom resor eller import av varor – men i nuläget ingår bara inhemska utsläpp i Sveriges klimatmål.

Men det vill miljömålsberedningen ändra på.

Annons

– Det finns inget annat land i världen som har gjort det här som vi har gjort. Det har funnits en pionjäranda, säger miljömålsberedningens ordförande, Emma Nohrén, tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet, på en presskonferens i samband med att betänkandet lämnas över till regeringen.

Miljömålsberedningen vill att Sverige som första land i världen ska ta ett samlat grepp om utsläppen och senast 2045 ha ett negativt globalt klimatavtryck.

– Klimatpolitiken behöver långsiktighet för att nödvändiga förändringar ska kunna komma till stånd. Därför är det väldigt positivt att samtliga riksdagspartier står bakom dessa världsunika förslag, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S).

Nya mål

Ett negativt globalt klimatavtryck för Sverige ska uppnås med hjälp av flera mål.

Det första är det redan befintliga klimatmålet om att minska de inhemska utsläppen och nå netto noll till 2045. Men miljömålsberedningen föreslår också ett nytt mål som berör konsumtionens klimatpåverkan – i dag är Sveriges klimatpåverkan från konsumtionen omkring nio ton per person och år. Den siffran behöver minskas ordentligt.

– Det nya målet syftar till att minska klimatavtrycket från produkter och tjänster som köps, oavsett var i världen de produceras. Det kan handla om transporter, livsmedel, boende, it och annat, säger Nohrén.

Enligt förslaget ska Sveriges klimatpåverkan från konsumtion nå netto noll 2045, med viss flexibilitet som räknar in så kallade negativa utsläpp, verifierade utsläppsminskningar genom investeringar utomlands och klimatnyttan från exporten.

Mål för export

Exportens klimatnytta har varit ett stridsämne under arbetets gång. De borgerliga partierna vill gärna inkludera det, medan bland annat Miljöpartiet har motsatt sig att exporten ska kunna "räknas av" från konsumtionsutsläppen. Nu blir exportens klimatnytta ett separat mål.

– Det gäller den klimatnytta som uppstår genom att svensk export inom många sektorer har ett mindre klimatavtryck än motsvarande produkter från andra länder. Det kan handla om klimatsmart stål, skogsprodukter och el, säger Nohrén.

De nya föreslagna målen för konsumtion och export ska komplettera det klimatpolitiska ramverket.

Annons

– Det innebär att det blir viktiga skyldigheter för regeringen att införa styrmedel och åtgärder för att de här målen ska nås, säger Nohrén.

Miljömålsberedningen föreslår också att flygets och sjöfartens klimatpåverkan delvis ska inkluderas i de befintliga klimatmålen, eftersom de målsättningar som finns hos internationella organisationer inte är tillräckliga för att nå målen i Parisavtalet.

– Flygen är en viktig del i hur vi kan ta oss runt i det här långa landet och i världen. Men vi ser också att flyget har stor klimatpåverkan och det gäller även sjöfart, säger Nohrén.

Tufft att nå

TT: Redan i dag är det svårt att nå klimatmålen. Blir det inte ännu svårare nu?

– Det kommer att bli jättetufft, men det är helt nödvändigt, säger Amanda Palmstierna (MP).

Merparten av åtgärderna måste göras i Sverige, men en del av arbetet kommer att ske utomlands.

– 60 procenten av konsumtionsutsläppen sker utomlands och då är det ändå rimligt att jobba internationellt, säger Palmstierna.

TT: Kommer det här att kräva beteendeförändringar, som minskat resande till exempel?

– Nu har vi satt ett mål som vi är överens om. Sedan är det upp till kommande regeringar att fylla det här med styrmedel och åtgärder, säger Emma Nohrén.

Förslagen ska nu analyseras och skickas ut på remiss innan de kan förverkligas. Det lär inte hinnas med före valet i september.

Annons

– Tack vare att vi har en enighet blir det en garant för att nästa regering kommer att ta det här vidare. Jag är övertygad om att det här blir verklighet, säger Rickard Nordin (C).

Fakta: Det här föreslår miljömålsberedningen

Ett nytt övergripande mål: Sverige ska senast 2045 ha ett negativt globalt klimatavtryck

Mål för konsumtionens klimatpåverkan, inklusive ett långsiktigt mål om att nå nettonollutsläpp till 2045.

Mål för exportens klimatpåverkan. SCB och Naturvårdsverket ska ta fram statistik och metoder för att beräkna exportnyttan.

Mål för konsumtion och export ska komplettera det klimatpolitiska ramverket.

Kontrollstationer ska genomföras vart fjärde år för att utvärdera målen och vid behov ska justeringar göras.

Mål om att inkludera den internationella flygets och sjöfartens klimatpåverkan i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål.

Utsläpp från bunkring/tankning till internationellt flyg inkluderas i Sveriges långsiktiga territoriella klimatmål.

Mål om att inkludera koldioxidutsläpp från inrikes flyg i etappmålet för inrikes transporter till 2030.

Mål om att utsläppen från offentligt upp­handlade varor och tjänster ska minska snabbare än utsläppen från samhället i övrigt.

Miljömålsberedningen består av ledamöter från riksdagens åtta riksdagspartier. Uppdraget har varit att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion.

Källa: Miljömålsberedningen

Fakta: Det här föreslår miljömålsberedningen

Sveriges klimatpolitiska ramverk består av klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd.

Klimatmålet slår fast att Sveriges utsläpp av växthusgaser ska vara netto noll senast år 2045. Därefter ska de vara negativa, så att det tas bort mer växthusgaser från atmosfären än vad som släpps ut.

På vägen mot slutmålet finns ett antal etappmål.

Utsläppen från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.

Nettonollutsläpp är strävan efter att få ner utsläppen av växthusgaser så mycket som möjligt och kompensera det som ändå släpps ut med negativa utsläpp.

Negativa utsläpp eller minusutsläpp uppnås genom att suga upp, samla in eller på andra sätt ta hand om koldioxid som redan har släppts ut i atmosfären. Det kan handla om skogsplantering, koldioxidinlagring från biobränsle och infångning av koldioxid från luften.

TT
Så här jobbar Barometern Oskarshamns-Tidningen med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons