Hyresgäster kompenseras för kalla lägenheter: ”Gjorde en snurra”

Kalmarhems fönsterbyte på tre fastigheter gick inte som planerat.
Ett mindre produktionsfel gjorde att det blev kallt i lägenheterna.
Nu kompenseras de drabbade hyresgästerna.
Kalmar • Publicerad 11 maj 2020
Foto: Karl Nilsson