Klart med asylboende i hotellet

NYBRO Artikeln publicerades

Faroy AB har nu fått tilldelningsbeslut om att öppna ett asylboende i Stora Hotellet. Enligt överenskommelsen med Migrationsverket blir det ett så kallat tillfälligt boende med 160 platser.

Beskedet kom på onsdagen. Migrationsverkets enhetschef Lars Borgemo skriver i ett meddelande att många människor kommer till Sverige för att söka skydd, och medan deras asylansökningar behandlas behöver de någonstans att bo.

Stora Hotellet har sedan en tid varit föremål för Migrationsverkets intresse. Nu är det alltså klart att det blir asylboende. Avtalet med leverantören, Växjöbaserade Faroy AB, gäller från och med tisdagen den 12 maj och sträcker sig över fyra månader med möjlighet till förlängning.

Faroy AB ska ansvara för drift och bemanning, och Migrationsverkets personal ska finnas tillgängliga på boendet vissa timmar, någon dag per vecka.

  – Vi anser att det bästa boendet för asylsökande är lägenhetsplatser. När dessa inte finns tillgängliga hyr vi tillfälliga boenden, som vandrarhem, campingstugor, hotell eller studentboenden. Som komplement till lägenhetsplatser och en mer långsiktig lösning än tillfälliga boenden avser vi att öppna korridorsboenden; det kan till exempel vara ålderdomshem eller folkhögskolor. Korridorsboendet kommer i första hand vara avsett för vuxna utan barn, och sökande ska kunna bo där under hela asylprocessen, skriver Lars Borgemo.

  För Nybro kommuns del innebär det nya asylboendet att det måste ordnas skolgång för barnen till hösten. Det påverkar också landstingets hälso- och sjukvård då hälsoundersökningar ska genomföras så snart som möjligt.

  – Jag fick det här beskedet på onsdagsmorgonen, och just nu har jag inte en aning om det är barnfamiljer som kommer, och i så fall hur många barn det kan röra sig om. Det vet nog inte Migrationsverket heller just nu, säger Karin Heideman (M), ordförande i lärande- och kulturnämnden.

  Christer Kratz, skolchef i Nybro, menar att beskeden från Migrationsverket kan ändras snabbt.

  – V har begärt att få information så snabbt som möjligt för att vi ska ha en chans att förbereda oss för hösten, säger han.

  Marcus Royson, vd för Faroy AB, menar att det återstår viss dokumentation innan tillståndet för asylboendet definitivt är på plats. Det gäller brandskyddsdokumentation. Den ska vara inlämnad senast den 24 maj.

  – Man kan säga att tilldelningsbeslutet är ett delmål på vägen mot att kunna öppna ett boende. För ögonblicket är inte heller bemanningsfrågan helt i hamn, säger han.

  Faroy har sökt efter en platschef till asylboendet på Stora Hotellet samt fem till sju medarbetare.