Ulf Petersson: ”I en pressad konjunktur har både SBB och Corem expanderat för fort”

Nya stora fastighetsaffärer i Kalmar väntar från SBB och Corem. Det är slutsatsen från bolagens senaste delårsrapporter. Kalmarbördiga CA Fastigheter redovisade däremot ett oförändrat resultat i fastighetsrörelsen senaste kvartalet och står med låg belåning stabilt trots tuffare tider.