Annons

Vem bor egentligen i Sverige?

Skatteverkets nya lägesbild av befolkningen visar att osäkerheten är stor. Det kan inte få fortsätta så.
Ledare • Publicerad 29 juni 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Enligt folkbokföringen bor cirka 10,5 miljoner i landet. Det går snabbt uppåt: 2017 skrev kungen ett välkomstbrev till ”den tiomiljonte svensken”.

Att det inte var en exakt bild har varit känt länge. Men få verkar ha varit intresserade av att öka kunskapen. Därför är utmärkt att regeringen gett Skatteverket i uppdrag att ta fram siffror och arbeta med att hitta redskap och nya regler som underlättar ordning och reda i folkbokföringen.

Annons

På torsdagen överlämnade skatteverkets generaldirektör Kerstin Westling Palm och ansvarige tjänstemannen Peter Sävje årets lägesbild till finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Finansminister Elisabeth Svantesson fick på fredagen en nationell lägesbild av befolkningen från Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och strateg Peter Sävje.
Finansminister Elisabeth Svantesson fick på fredagen en nationell lägesbild av befolkningen från Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och strateg Peter Sävje.Foto: Mickan Mörk/TT

I siffror skiljer sig kanske inte antalet som finns i Sverige enligt denna uppskattning så mycket, men det beror på att olika fel verkar i skilda riktningar.

Förutom de som är folkbokförda finns till exempel cirka 21000 som av olika skäl – till exempel kortare arbete för utländskt företag – är här men som inte skall folkbokföras.

”Tre till fem städer av Kalmars storlek finns i Sverige utan att synas i folkbokföringen”

Men Skatteverket beräknar också att 74000-158000 är folkbokförda i Sverige, men i realiteten inte bor här. Samt att 107000-185000 finns i Sverige och bör vara folkbokförda men inte är det!

Tre till fem städer av Kalmars storlek finns i Sverige utan att synas i folkbokföringen.

Som synes går plus och minus ungefär ihop. Det är fortfarande cirka 10,5 miljoner invånare i Sverige. Något som inte betyder att det inte spelar någon roll. Tvärtom kan mycket dåliga saker döljas i den kalla statistiken.

Det är värt att påpeka att det långt ifrån alltid är någon brottslig intention när till exempel någon glömmer att anmäla utflyttning när de lämnar landet. Det kan vara glömska eller att det är lite krångligt – skatteverket aviserar att det ska bli enklare. I andra fall är den uteblivna avregistringen i avsikt att utnyttja den: Det kan vara ekonomiskt stöd som utbetalas trots att det ska krävas att man bor i landet. Andra vill ha den svenska anknytningen som en fallskärm.

Tyvärr behöver inte ens den felaktigt folkbokförde begå brott själv, det är en idealisk identitet att stjäla och använda i brottsliga syften.Då kan glömskan till och med leda till att den glömske söks utomlands för skulder eller brott.

De som finns i landet utan folkbokföring är förstås i strid med lagen. Det behöver inte ens vara så att de inte har rätt att vara här, eller att det är en formalitet.För andra gäller att de medvetet gått under jorden. Alla lever i en utsatt och okontrollerad tillvaro. Bra för ingen.

Att felaktigheter i folkbokföringen ställer till det för offentlig planering eller skatteutjämning är också problem men inte riktigt av den digniteten.

Annons

Men oavsett alla risker och problem så måste det vara ordning och reda i folkbokföringen. Alla som släktforskar vet att Sverige har en lång tradition av att hålla ordning på befolkningen. Definitivt från sjuttonhundratalet och framåt men även tidigare. Det finns inget skäl att ha mindre ambitioner framöver.

Skatteverket kommer nu att fortsätta att arbeta med området och föreslå regelförändringar. Uppenbarligen har verket en god inställning att väga nytta mot kontrollkostnader och välja det effektiva före de publikmässiga.

För regeringens del förefaller detta vara ett nytt område där ambitioner och löften är nära att infrias.

Peter J OlssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons