Annons

Vänsterpartiet har rätt

Huruvida ett luftvärnsregemente bör etableras i Kalmar eller ej bör utgå ifrån försvarsmaktens behov och önskemål.
Ledare • Publicerad 2 februari 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Det amerikanska luftvärnssystemet "patriot" som luftvärnsregementet övade med i Kalmar med omnejd förra året.
Det amerikanska luftvärnssystemet "patriot" som luftvärnsregementet övade med i Kalmar med omnejd förra året.Foto: Astrid Amtén Skage/Forsvarsmakten

När kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) i somras, kort innan valet, presenterade en framställan från kommunen om att etablera ett nytt luftvärnsregemente i Kalmar kom det som en överraskning. Frågan hade inte diskuterats i kommunstyrelsen och ingen representant från oppositionen hade involverats i samtalen, trots värdet av att förankra en sådan vision hos en bred majoritet av partierna.

Majoriteten ville således inte förankra förslaget hos Moderaterna och Kristdemokraterna. Men trots att man åtminstone kunde stoltsera med dess förankring inom majoritetens egna partier – dåvarande försvarsministern, Peter Hultqvist (S), deltog rentav själv på pressträffen där förslaget presenterades – visade det sig nu att det brister även på den punkten. Tidigare denna vecka berättade Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson och ledamot i försvarsutskottet, på Twitter om att hon samtalat med sina kalmaritiska partikollegor om kommunens önskemål om ett luftvärnsregemente, varpå hon konstaterar:

Annons

”Vänsterpartiets inställning även denna gång är att lyssna noga på vad Försvarsmakten önskar och behöver när det gäller organisationsenheter.”

Så mycket för den partiförankringen.

”Så mycket för den partiförankringen.”

Och Vänsterpartiet har förstås rätt i denna sak. Det är upp till försvarsmakten att bedöma var försvarsförmågan behöver stärkas. Även om det är upp till riksdagen att ta de formella besluten så bör man lyssna till vad professionen har att säga om saken. Om det på sina håll finns något av en kommunal ”regementsbingo” som det har kallats – som väl i och för sig kan ses som positivt i så måtto att det vittnar om försvarsengagemang – så brukar försvarsmakten vara desto mer återhållsam med att vilja etablera nya regementen i stället för att förstärka redan existerande.

Det är också de signaler som hittills kommit gällande Kalmar. Som Barometern-OT tidigare har kunnat rapportera bedöms det vara för tidskrävande och dyrt samtidigt som det inte finns officerare så det räcker till.

Därmed inte sagt att det inte finns skäl som talar för stärkt försvarsförmåga i sydöstra Sverige, eller behov som skulle kunna adresseras. Exempelvis en egen skjutbana för hemvärnet för militär övningsverksamhet i Kalmar län. Kungliga Krigsvetenskapsakademin påpekade också i en rapport 2017 att Öland har en viss strategisk betydelse.

Ett regemente i Kalmar skulle i en ideal situation kunna vara ett välkommet tillskott i sydöstra Sverige inom ramen för det svenska försvarets långsiktiga upprustning. Men hur realistiskt, önskvärt eller prioriterat det kan vara i nuläget lämnas bäst åt professionen att bedöma.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons