Annons

Vallokaler ska inte vara politiska

Flera kommuner i Kalmar län måste hitta nya vallokaler inför de allmänna valen i september nästa år. Valmyndigheten dömer i generella termer ut bruket av Folkets hus som vallokal.
Ledare • Publicerad 9 december 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

I Emmaboda, Nybro, Borgholms och Mörbylånga kommuner har valnämnderna ett arbete att göra. I ett vägledande ställningstagande från Valmyndigheten, den 3 september i år, ryms tydligare riktlinjer gällande vilka vallokaler som bör användas vilket Blekinge Läns Tidnings ledarredaktion uppmärksammat.

Folkets Hus Alsterbro. Inte längre en lämplig vallokal.Foto: Arkivfoto

Bakgrunden är att en rad kommuner ställt frågan till myndigheten om hur vallagens ord om att politiska lokaler inte ska användas ska tolkas. Att en vallokal är värdeneutral kan tyckas vara en självklarhet. De strikta krav som annars ställs på förvaltningen - saklighet och opartiskhet - måste rimligen också prägla den plats där medborgarna väljer sina representanter till kommun, region och riksdag. En annan aspekt är att staten genom att använda en lokal som röstmottagning också ger lokalen och dess ägare en särskild utvald status.

Annons

Valmyndighetens ställningstagande berör främst de kommuner som använder sig av Folkets-hus som vallokal. När det gäller församlingshem tillhörandes Svenska kyrkan konstateras att de kan användas som röstmottagningsställe.

”Frågan ska också ses i relation till att andra åtgärder vidtagit för att stärka allmänhetens förtroende för de allmänna valen”

Det är en vettig avvägning. Församlingshem på landsbygden kallas ofta för sockenstugor. De var länge också samlingspunkten också för den borgerliga kommunen. Det lokala folkstyret växte fram ur den kyrkliga socknen och lokalerna har historiskt varit en naturlig samlingsplats för lokala föreningar. Mot den historiska bakgrunden - och med tanke på att det finns en lag om Svenska kyrkan - är församlingshemmen rimliga att använda när exempelvis byskolan är nedlagd och därför inte kan användas som röstningslokal.

Som myndigheten skriver har Folkets hus emellertid sin historiska bakgrund i arbetarrörelsen för att tillgodose behovet av lokaler för politiska och fackliga möten. Därmed finns en tydlig politisk koppling till det socialdemokratiska partiet. Även i de fall där kommunen tagit över Folkets hus- som i Borgholm nu - bör nämnden bedöma hur väljarna kan förväntas uppfatta lokalen, enligt myndigheten.

I vart fall i Nybro har valnämnden redan börjat att se över behovet av nya röstningslokaler med anledning av att en röstningslokal är förlagd i Hyresgästföreningens fastighet vilket också strider mot riktlinjerna. I Borgholm, Mörbylånga och Emmaboda väntar samma arbete med att ersätta olika Folkets Hus som röstningslokal.

Frågan ska också ses i relation till att andra åtgärder vidtagit för att stärka allmänhetens förtroende för de allmänna valen. Det senaste riksdagsvalet blev något av en väckarklocka när kritik från valobservatörer från OSSE minst sagt nyanserade bilden av de svenska valen som perfekta. Efter det har det fattats beslut om att väljarna ifrån och med nästa val ska kunna ta valsedlar utan risk att någon annan ser. Att vallagens formuleringar och förarbetenas intentioner realiseras är en variation på samma tema som ytterligare stärker förtroendet för de svenska valen.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons