Annons

Våldsbejakande ska inte få äga vapen

Det är orimligt att organiserade nazister ska få äga vapen. Ett avgörande i Högsta Förvaltningsdomstolen vittnar om att lagstiftaren måste gripa in.
Ledare • Publicerad 1 juli 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Vi är vana att läsa om rätten att äga vapen i USA, men i ett nytt avgörande från den svenska Högsta förvaltningsdomstolen hänvisas till grundlagarna i ett fall som slutar med att en organiserad nazist får behålla sina vapen.

Ska vara i jägares händer.
Ska vara i jägares händer.Foto: Pontus Lundahl/TT

Polisen hade tidigare återkallat den i den våldsbejakande organisationen NMR aktive nazistens vapentillstånd med motiveringen att han var olämplig. Men Högsta förvaltningsdomstolen slår i en ny dom fast att det inte ”visats” att han är olämplig. Mannen är ostraffad och det har inte visats att att det finns risk för att han kommer att missbruka sitt vapen. Därtill understryker domstolen att med hänvisning till grundlagarna kan endast det faktum att mannen är medlem i en organisation ligga till grund för att han inte får äga vapen.

Annons

Domen får karaktären av ett vägledande avgörande som andra domstolar ska ta hänsyn till. Under senare år har också förvaltningsrätterna uppvisat en strängare syn på exempelvis medlemskap i gäng och även beslutat att närstående till medlemmar i vissa mc-nätverk inte själva ska tillåtas äga vapen.

Här finns det skäl för en översyn av lagen. Jakt är visserligen en del av vår kultur och det kan ses som ingripande att dra in vapenlicens på grund av ett föreningsmedlemskap. Men den nazist som nu får tillbaka sina vapen kan inte få anställning i säkerhetsskyddade tjänster. Han kan inte gå in i Hemvärnet. Vapeninnehavet måste därför kunna diskuteras. Och möjligheten att skapa opinion för sin sak och delta i föreningar begränsas inte av att man i särskilda fall inte tillåts äga vapen.

Två av fem domare i den högsta förvaltningsdomstolen är också skiljaktiga och menar att ”NMR är en sådan riskfylld miljö som det inte bör förekomma vapen i”. Det är svårt att inte instämma.

Tidningen Svensk Jakt har också uppmärksammat hur hur personer i den islamistiska våldsbejakande miljön i Sverige har skaffat sig vapen via jägarexamen. Kammarrätten har tidigare återkallat tillstånd, men denna prejudicerande dom kan ge fler våldsbejakande extremister möjligheten att bygga upp en egen laglig vapengarderob, så länge de själva inte är dömda.

”Det behövs en ny vapenlag. Som uppmuntrar skjutskicklighet, engagerar försvarspersonal och erkänner jägarna som betydelsefulla samhällsaktörer.”

Det behövs en ny vapenlag. Som uppmuntrar skjutskicklighet, engagerar försvarspersonal och erkänner jägarna som betydelsefulla samhällsaktörer.

Och som inte tillåter att organiserade våldsbejakare nazister eller islamister har gevär, magasin och kikarsikten i vapenskåpet.

****

Förtydligande.

I tisdagens ledare framgick det att av de anställda i Kalmar kommuns trygghetsorganisation säkerhetsprövas endast ordningsvakterna med hänvisning till att lagen om bevakningsföretag inte omfattar kommunerna.

Kalmar kommun har dock enligt Säkerhetsskyddslagen anmält anställda för prövning.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons