Annons

Utan Centerpartiet blir Svenska kyrkan friare

Centerpartiet ska enligt ett förslag inför höstens partistämma inte längre ställa upp i valen inom Svenska kyrkan. Av de sekulära politiska partierna är det då bara Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som håller sig kvar i kyrkopolitiken.
Ledare • Publicerad 5 juli 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Baksidan med riksdagspartiers inflytande i Svenska kyrkan är att partiernas sekulära program förs in i kyrkan. Nu är dock Centerpartiet på väg att lämna denna arena.
Baksidan med riksdagspartiers inflytande i Svenska kyrkan är att partiernas sekulära program förs in i kyrkan. Nu är dock Centerpartiet på väg att lämna denna arena.Foto: Skärmdump

Allt talar för att Centerpartiet i valet 2025 inte kommer att ställa upp i Svenska kyrkans val. Tidningen Dagen har talat med partiföreträdare som avslöjar att det på höstens stämma kommer att läggas fram ett förslag om att Centerpartiet ska lämna kyrkopolitiken.

Istället kommer en fristående nomineringsgrupp bildas i likhet med exempelvis Borgerligt alternativ som har informella kopplingar till Moderaterna. men hur fristående nomineringsgruppen verkligen blir är emellertid oklart med tanke på att partisekreteraren Karin Ernlund säger att gruppen kommer att få ”partiets stöd”, vad det nu innebär för nomineringsgruppens faktiska självständighet.

Annons

Det är ingen slump att Centerpartiet är den tredje största gruppen i Kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Partiets engagemang i Svenska kyrkan har långvariga rötter. Bönderna var i huvudsak lojala med samfundet när urbanisering och industrialisering ledde fram till att frikyrkorna expanderade.

Till partiet hör många som inte minst i mindre församlingar på landsbygden tjänar sin kyrka och tar ansvar i kyrka såväl som i folkrörelser. Inget talar för att deras engagemang som lekmän - ungdomsledare, kyrkvärdar eller beslutsfattare - kommer att upphöra för att Centerpartiet som sista borgerliga parti lämnar beslutsrummen i Svenska kyrkan.

Men betydande grupper i partiet har också sett detta idéarv som ett problem. Partiledarkandidaten Daniel Bäckström som har sin bakgrund i en historiskt liberal och social väckelserörelse inom Svenska kyrkan bannlystes som Annie Lööfs efterträdare efter det att han svarat svävande på frågan om han ”skulle gå längst fram i ett pridetåg”. Att ett parti som ställer upp i Svenska kyrkan leds av en enligt egen utsago ”kulturell muslim” vittnar inte bara om hur mångkulturellt Sverige är utan också om partiets egna religiösa paradoxer.

Problemet med att riksdagspartierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna deltar i styret i Svenska kyrkan är att de lyfter fram sina ideologiska grunder som utgångspunkt för hur kyrkan ska styras. Partisekreteraren Karin Ernlund säger också att den nya nomineringsgruppen ska arbeta för ”frihetliga och gröna värderingar”. Det innebär att kyrkan inte anses kunna hantera sina frågor utifrån sin egen idégrund.

”En annan motsägelse är att partiernas kyrkoprogram formas också av personer och partiledningar som själva inte är medlemmar i Svenska kyrkan och som därför har andra grunder för sina beslut än att främja kyrkans intressen.”

En annan motsägelse är att partiernas kyrkoprogram formas också av personer och partiledningar som själva inte är medlemmar i Svenska kyrkan och som därför har andra grunder för sina beslut än att främja kyrkans intressen. Därmed kan kyrkopolitiken bli ett verktyg för att driva igenom särskilda politiska mål. Sammantaget gör detta att kyrkan blir mindre fri att vara sig själv.

Ett kanske större problem är att om de politiska partierna länge fungerade som rekryteringsbaser till förtroendeuppdrag i församlingsverksamheten så fungerar denna modell idag sämre för att skapa engagemang.

Om Centern lämnar kyrkopolitiken återstår Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det är två partier som med annars mycket stora olikheter har det gemensamt att de inte ser några tydliga gränser för politiken. Svenska Kyrkan betraktas som en arena för politiskt beslutsfattande som man vill behålla greppet kring. Den partipolitiska styrningen försvinner därför inte med Centerpartiets välkomna kovändning, men den blir avsevärt svagare. Det är bra för Svenska kyrkan.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons