Annons

Uppförsbacke i bostadsbyggandet

Ytterligare liberaliseringar krävs att få bostadsmarknaden i rörelse.
Ledare • Publicerad 6 november 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Trög är bara förnamnet på bostadsmarknaden just nu.
Trög är bara förnamnet på bostadsmarknaden just nu.Foto: Anders Wiklund/TT

Boverket publicerade nyligen en reviderad prognos för bostadsbyggandet kommande år. Den tidigare prognosen från i juni behövde ändras för att bli om möjligt än mer dyster. År 2024 beräknas noll antal nybyggda äganderätter. Det är en mycket snabb inbromsning orsakad främst av tredubblade bolåneräntor, ökade byggkostnader och svagare hushållskassor.

Givet de långa ledtiderna från planering till första spadtag i byggsektorn är dessa prognoser hyfsat tillförlitliga, tyvärr.

Annons

Både konsumenter och producenter är pressade. Självklart är det som byggbolag inte kul att investera i de osäkra tider som råder. Kostnaden för byggmaterial har ökat markant sedan kriget bröt ut i Ukraina. De nyproduktioner som redan är klara är svåra att sälja. I april i år såldes nästan 80 procent färre nyproduktioner än samma månad förra året. Bostadsrättsköpare som redan köpt vill dra sig ur när avgifter och räntor blivit långt dyrare än när de köptes. Det är också oklart hur länge läget kommer att vara tufft på detta sätt.

En varsam utbyggnad av nya bostäder av många slag, i harmoni med omgivningen, är eftersträvansvärt vad gäller nybyggnation. Det är inga nya miljonprogram som efterfrågas. Men läget nu är snarare panikslaget än försiktigt. Behovet av nya bostäder till 2030 beräknas vara 67 000 i hela landet, varav 39 000 av dem behövs bara för att täcka upp befolkningstillväxten.

Det är de långa ledtiderna som gör marknaden långsam i att harmonisera utbud med efterfrågan, och en inbromsning likt denna kan innebära lokal bostadsbrist i många år framöver. Det kan i sin tur få konsekvenser på arbetsmarknaden, med rekrytering och matchning, om det inte finns bostäder att tillgå på orten man vill jobba på. Inlåsningen som bostadsbrist innebär kan försvåra samhällsekonomiskt viktiga satsningar, exempelvis inom industrin. Det påverkar också ungas möjlighet att studera det man vill och kunna köpa sin första bostad, inte minst i inflyttningskommunen Kalmar.

”Men det är lätt att konstatera att det ackumulerats många åtgärder för att hålla tillbaka bostadsköpare, exempelvis amorteringskrav och bolånetak.”

Det finns ingen quick-fix eller några enkla lösningar i frågan, det vittnar årtionden av politisk testverksamhet på området om. Men det är lätt att konstatera att det ackumulerats många åtgärder för att hålla tillbaka bostadsköpare, exempelvis amorteringskrav och bolånetak. Visst finns det stora poänger med att vara restriktiv, men kombinerat med den nuvarande byggsituationen är det kokta fläsket snart stekt. Liberaliseringar i någon form är helt nödvändiga och smått obekväma reformer kan komma att behövas.

Ester HertegårdSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons