Uppdrag: beständiga kunskaper

Gärna programmering i skolan – men med realistiska förväntningar och kunskaperna i centrum.
Publicerad 7 april 2015