Annons

Upp till kamp för länsstyrelsen

Beslutet att avveckla länsstyrelserna på sikt är oseriöst och populistiskt.
Ledare • Publicerad 22 oktober 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Moderaternas förste vice ordförande, Elisabet Svantesson gjorde sitt bästa för att tona ned och förminska den moderata stämmans beslut om att på sikt avveckla länsstyrelserna.

Länsstyrelsen Kalmar. Avvecklas om Moderaterna får bestämma.
Länsstyrelsen Kalmar. Avvecklas om Moderaterna får bestämma.Foto: Anders Johansson

Beslutet är dock fattat. Det svärtar ned bilden av det regeringsdugliga och ansvarstagande Moderaterna inför nästa års val. Det sätter också bilden av en moderat gräsrotsrörelse som ilsket angriper tjänstemän som aktivister och myndigheter som betraktas som institutioner befolkade av tjänstemän med en vänsterliberal eller socialdemokratisk agenda.

Annons

I botten ligger frågor som rör bland annat strandskydd och tillsyn av alkohol där länsstyrelserna anklagas för att driva en linje i strid med de folkvaldas intentioner. Ett parti vars företrädare åtminstone i högtidstal brukar värna intressen som kultur- och naturmiljöer har att fundera över om det finns något exempel när kommuner säger nej till exploatering. Därför behövs Länsstyrelsen. Myndighetens beslut kan för övrigt också prövas av domstolar som fastställer praxis i strandskyddsärenden. Är nästa steg att också avskaffa dem?

Det är förvånande att ett stämmobeslut om en så omvälvande förändring av den svenska förvaltningen kan tas utan någon diskussion om varför länsstyrelserna finns och hur de ska ersättas. Vem ska utöva det arbete som Länsstyrelser utövar ifråga om naturskydd, jordbruk och beredskapsfrågor som Länsstyrelserna har idag?

Kommunerna är för svaga för att ta över uppgifterna. Statlig tillsyn är olämplig att flytta till regionerna som ju faktiskt är regionkommuner. Att flytta all tillsyn till statliga verk innebär att de måste bygga upp nya regionala parallellorganisationer till en hög kostnad. Och framför allt; Beslutet ökar politiseringen av Sverige, det kommer inte att minska den politiska makten.

”Kritikerna av ämbetsmän, förvaltning, jurister och journalister missar att denna sfär bidrar till att förädla folkviljan.”

Kritikerna av ämbetsmän, förvaltning, jurister och journalister missar att denna sfär bidrar till att förädla folkviljan. Ämbetsmännen arbetar med myndighetskänsla utifrån en anda präglad av saklighet och opartiskhet. Om professionen, detta vaccin mot populism, krymps i termer av beslutsbefogenheter så väntar politikerväldet . Flyttas makten från Länsstyrelserna är det politiker som ska fatta besluten. Alltså: Konsekvensen är ökad och inte minskad politisering av samhället.

Det är en amerikansk trend med växande konflikter mellan delstater och federala myndigheter som flyttat in i svensk debatt. Även där kritiseras myndighetsföreträdare för att vara politiskt tendentiösa och lojala med ”odjuret” Washington i öster.

Martin Tunström på plats i Helsingborg.
Martin Tunström på plats i Helsingborg.

Men Moderaterna är historiskt ämbetsmännens också juristernas parti. Partiet har en tradition av att värna ämbetsmannaanda och förvaltningskultur. Av att värna institutionerna utan att acceptera byråkrati och paragrafrytteri. Den traditionen lyste med sin frånvaro fredagen den 22 oktober i Helsingborg.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons