Annons

Ungdomsbrott kan stoppas i skolan

Lämnas elever utan tydliga markeringar skapas en miljö där brottsligt beteende normaliseras.
Ledare • Publicerad 9 november 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Mobbning kan vara ett första steg mot brottslighet.
Mobbning kan vara ett första steg mot brottslighet.Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT

I torsdags presenterade Brottsförebyggande rådet sin skolundersökning om brott för år 2019. Drygt 5 800 niondeklassare har svarat på enkätfrågor om utsatthet, deltagande, riskbeteenden samt attityder om brott. Tyvärr är det inte särskilt upplyftande läsning.

Nästan 48 procent av eleverna svarade att de har utsatts för något brott. Det innebär visserligen en liten minskning sedan den senaste undersökningen 2017, men är fortfarande alldeles för många.

Annons

Av de brott som ingår i rapporten är stöld vanligast, främst av cyklar och andra värdefulla föremål. För killar följs det av misshandel vilket hela 23 procent har drabbats av, dock sällan så illa att sjukhusvård behövs. Medan det för tjejer följs av sexualbrott, framför allt kränkningar, som över en femtedel fått utstå.

Utsattheten har en klar negativ påverkan på ungdomars liv. Omkring hälften av eleverna svarade att de anpassar sitt beteende i vardagen för att undvika att drabbas. De undviker vissa platser eller personer, skolkar från skolan eller att stannar hemma på kvällen. Sådana begränsningar är särskilt vanligt bland dem som har varit utsatta för brott, inklusive hot.

Det är tyvärr inte heller ovanligt att de unga själva begår brott. Över hälften av eleverna svarar att de har varit delaktiga i någon form. Även i dessa fall är handlar det oftast om stöld, främst från hemmet eller skolan. Men också våld eller hot om våld är utbrett. Det har en femtedel av tjejer varit delaktiga i liksom nästan 28 procent av killar.

Ungdomsbrotten verkar till stor del bero på den sociala miljön bland eleverna. En miljö där överträdelser ses som normalt och därför blir acceptabelt. Till exempel tycker nästan en tredjedel av killar att det inte skulle vara ett problem om deras kompisar slog ned en person som sagt något förolämpande.

Därtill är har majoriteten av eleverna som är delaktiga i brottsliga handlingar också själva har varit utsatta för brott. I synnerhet verkar det vanligt att de som utövar någon form av våld eller hot själva har utsatts för misshandel. Alltså tycks brottslighet vara något vanligt förekommande i deras liv i stort.

För att kunna stoppa ungdomsbrottsligheten måste vi alltså motverka den negativa kulturen hos eleverna. Där kan skolan spela en viktig roll. Den vanligaste platsen där elever utsätts för misshandel är i skolan. Och riskbeteenden som mobbning och skolk har också tydliga samband med risken för ungdomar att hamna i brottslighet.

Skolan kan inte lösa alla problem på egen hand. Men den bör vara en miljö fri från brottsligt beteende. Det i sig skulle vara god hjälp på vägen.

Daniel ÅkermanSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons