Annons

Tullen har blivit frontlinjen

För att strypa den kriminella ekonomin måste vi både stoppa införseln av narkotika och vapen, och utförseln av pengar och stöldgods.
Ledare • Publicerad 16 februari 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
2023 blev ett rekordår för Tullverket, som beslagtog mer än 11 ton narkotika.
2023 blev ett rekordår för Tullverket, som beslagtog mer än 11 ton narkotika.Foto: Johan Nilsson/TT

Regeringen föreslår att införa nya, skarpare verktyg för Tullverket. Det handlar dels om att öka medarbetares trygghet, men också om att förstärka tullens kontrollverksamhet. Tullverket kommer tillåtas att använda våld i fler situationer, likt polisen, och kommer ha möjlighet att kroppsvisitera personer man kontrollerar för att leta efter vapen.

Tullverket kommer även få möjlighet att stoppa fler fordon och avlägsna personer, ges rätt att stänga av områden vid inre gräns samt få rätt att öppna post och paket vid fler tillfällen. Samarbetet med Polismyndigheten kommer också att utökas, och tullen kommer få inleda och driva fler för- och brottsundersökningar.

Annons

Tullen har kommit att bli en av de viktigaste frontlinjerna i kampen mot gängbrottsligheten. Därför är det mycket positiva nyheter att linjen förstärks med nya verktyg. Både i form av resurser och utrustning, och en mer modernt klingande lagstiftning.

2023 blev ett rekordår för tullen då man beslagtagit mer än 11 ton narkotika, vilket är mer än en dubblering från förra året. Därtill stoppade man 93,4 miljoner kronor från att föras till utlandet, vilket var en ökning med 22 miljoner från i fjol. Det är båda positiva signaler som visar att vi rör oss åt rätt håll, men med tanke på att Sveriges kriminella ekonomi uppskattas omsätta hela 150 miljarder kronor om året finns det fortfarande rum för förbättring.

Det sannolikt viktigaste potentiella verktyget nämndes dock inte under regeringens pressträff på onsdagen. Att tillåta Tullverket att själva bistå vid så kallade distansutmätningar. Distansutmätningar är ett av Kronofogdens nya verktyg, som tillåter polisen att utmäta skuldsatta personers värdesaker även utan Kronofogden på plats. Det har möjliggjort för polisen att förverka kontanter, lyxbilar och andra statussymboler från gängkriminella mycket effektivare än tidigare. På bara ett år ökade värdet på Kronofogdens distansutmätningar med mer än 250 procent, till följd av lagändringen som trädde i kraft 2022.

Tullverket får idag inte bistå med distansutmätningar, utan måste överlämna sådana ärenden till polisen. Och om det inte finns en polisman tillgänglig blir tullen tvungen att släppa igenom både den misstänkte smugglaren och dess värdesaker. Enligt Tullverkets generaldirektör Charlotte Svensson rör det sig sannolikt om miljonbelopp som tullen medvetet tvingas släppa igenom då man inte har befogenhet att agera själv.

”2023 blev ett rekordår för tullen då man beslagtagit mer än 11 ton narkotika, vilket är mer än en dubblering från förra året.”

Att göra det svårare, och dyrare, att smuggla in och ut ur Sverige kommer slå hårt mot kriminella ekonomin, som är beroende dels av att smuggla narkotika in i landet och även av att bedriva penningtvätt utomlands. Regeringens besked är således välkommet, även om det fortfarande finns mer kvar att göra.

Alex VårstrandSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons