Annons

Tid för nystart för nystartsjobb

Riksrevisionen ger en mörk bild över fusk och brott när det gäller subventionerade anställningar.
Ledare • Publicerad 22 november 2023
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.

Hur fungerar de subventionerade anställningar som kostar statskassan 18 miljarder kronor årligen och som sysselsätter ungefär 150 000 personer? Ja, inte särskilt väl enligt en ny rapport från Riksrevisionen.

Kontrollen över subventionerade anställningar är anpassad efter en annan tid.Foto: Johan Nilsson/TT

Det ges tämligen häpnadsväckande exempel.

Annons

Inspektörer från Arbetsförmedlingen besöker ett antal arbetsplatser med personer som har lönebidrag, introduktionsersättning eller nystartsjobb. Var femte besök slutar med anmärkning. Och i hälften av dessa fall finns inga anställda på plats alls eller så äger ingen verksamhet rum. En inte alltför långdragen slutsats är att det är fråga om oseriösa arbetsgivare som sätter skenanställningar i system för att få intäkter från staten. Riksrevisionen varnar samtidigt också för dåliga arbetsvillkor, vilket är minst sagt särskilt olämpligt för den som har befunnit sig utanför arbetsmarknaden en längre och som har extra svårt att protestera. Därtill finns risken att insatser går till personer som inte har rätt till dem.

Den centrala kontrollmekanismen när det gäller två av anställningsformerna, lönebidrag och introduktionsersättning, var tänkt att vara de fackliga organisationerna. Det avspeglar löntagarorganisationernas tyngd i det svenska samhället när denna del av arbetsmarknadspolitiken växte fram. Arbetstagarorganisationerna får därmed rollen som ett slags kontrollinstrument i statlig tjänst.

”Det avspeglar löntagarorganisationernas tyngd i det svenska samhället när denna del av arbetsmarknadspolitiken växte fram”

Inför anställningarna ska Arbetsförmedlingen kontakta den berörda fackliga organisationen för att få vetskap om exempelvis löneläge och eventuella missförhållanden på arbetsplatsen.

Det fungerar riktigt dåligt. Kommunikationen går i varje fall inte på fax utan via mail. Men närmare 200 000 blanketter per år att hantera är lika med ett administrativt kaos för både arbetsförmedlare och ombudsmän.

På det hela taget verkar Arbetsförmedlingen och de fackliga organisationerna att skylla på varandra. Facken klagar på felaktiga förfrågningar,, på organisationsnummer som är felaktigt ifyllda. Arbetsförmedlingen på att förfrågningar besvaras väldigt kortfattat.

Flera förbund som just finns i branscher där anställningsformerna är vanliga har också slutat att besvara förfrågningar, det rör sig om Hotell och Restaurang, Fastighetsanställdas förbund och Unionen. Det motiveras med att facken inte vill utföra uppgifter åt staten utan ekonomisk ersättning. Med tanke på att den svenska modellen samtidigt ger de fackliga organisationerna stora fördelar, såsom administrationen av a-kassorna vilket underlättar medlemsrekryteringen, är det en märklig invändning. Den förra S-regeringen hade öra för fackens klagomål och införde ett statsbidrag för just denna kontrollverksamhet som avskaffades i den senaste budgetpropositionen av den M-ledda regeringen.

Det var rätt agerat. Det skulle ju antas kunna ligga i löntagarorganisationernas eget intresse att informera en myndighet om exempelvis lönebidragsanställda används istället för uppsagda på ett företag.

1970-talets kontrollmekanismer fungerar dock dåligt mot 2020-talets systematiska ekonomiska brottslighet. Om centrala fackförbund dessutom vänder sig mot det egna medinflytandet är det dags att gå vidare och skapa andra verktyg för att kväsa arbetsgivares ersättningsfusk och samtidigt ge den som får lönebidrag eller introduktionsersättning en rejäl chans att komma in på arbetsmarknaden.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons