Annons

Tacka börsen för Region Kalmars överskott

Regionens ekonomi räddas av engångshändelser ännu en gång.
Ledare • Publicerad 10 februari 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Angelica Katsanidou, ordförande för regionstyrelsen i Region Kalmar län.
Angelica Katsanidou, ordförande för regionstyrelsen i Region Kalmar län.Foto: Roger Carlsson

Efter all uppmärksamhet omkring kommunsektorns urusla ekonomi sticker onekligen resultatet för Region Kalmar 2019 ut: ett överskott på 170 miljoner kronor, 48 miljoner kronor bättre än budget och över resultatmålet på två procent.

Dessvärre ger regionmajoriteten en missvisande bild av hur detta överskott har uppstått. Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou hänvisar till effektiviseringar och en strategi för att nå ekonomi i balans som i och med resultatet har bevisat sig framgångsrik. Den som minns vilka effektiviseringar majoriteten föreslog förvånas. Det var på nivån att externa möteslokaler skulle undvikas. Hur kan sådana åtgärder generera ett överskott på 170 miljoner?

Annons

Och om det fanns en strategi för ekonomi i balans, varför bröt då Länsunionen sitt löfte om att inte höja skatten innan strategin ens hade prövats?

En rimligare förklaring får man i bokslutsrapporten. Där framgår att verksamhetens resultat före finansnetto är negativt, minus 93 miljoner kronor. Finansnettot är å andra sidan positivt med 264 miljoner kronor.

Regionens överskott kommer sig uteslutande av den nya redovisningslagen, som innebär att pensionskapital värderas till marknadsvärde, i kombination med ett synnerligen starkt år på börsen. Inget av detta kan eller bör ha ingått i någon politisk strategi för ekonomi i balans.

Tittar man på förvaltningarnas resultat är det samma historia som tidigare år. Kostnaderna för bemanningsbolag ökade igen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör ännu en gigantisk negativ avvikelse från budget, primärvårdsförvaltningens resultat är sämre än 2018. Den samlade budgetavvikelsen är drygt 360 miljoner kronor.

Naturligtvis är regionens överskott ett glädjeämne, väsentligt roligare än de minusresultat för året som prognostiserades under 2019. Men den seriösa politiska reaktionen hade varit att ta överskottet för vad det är, nämligen ett resultat av faktorer som de folkvalda överhuvudtaget inte har påverkat.

Daniel BrawSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons