Annons

Martin Tunström: Synd om studenterna som går miste om Rothstein

En av Sveriges mest meriterade professorer i statsvetenskap, Bo Rothstein, ställer in sin gästforskning på Linnéuniversitet i protest mot lärosätets bristande respekt för den akademiska friheten.
Martin TunströmSkicka e-post
Ledare • Publicerad 20 februari 2024 • Uppdaterad 22 februari 2024
Martin Tunström
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Barometern Oskarshamns-Tidningen politiska etikett är moderat.

För ungefär ett år sedan uppmärksammades det att Linnéuniversitetet utlyst en professur i design och i annonsen preciserat vilka teoretiska ramar som skulle känneteckna forskningen. ”Normkritik, dekolonialism, feminism, queerteori och teorier om posttillväxt”, hade det beslutats.

Statsvetarprofessorn Bo Rothstein.
Statsvetarprofessorn Bo Rothstein.Foto: Simon Ryden

Det fick en av landets mest meriterade statsvetare, professor emeritus Bo Rothstein att söka tjänsten i protest. Ansökan var något av ett satiriskt mästerverk som sedan drogs tillbaka. ”Vad händer om mina forskningsresultat inte stämmer överens med den inriktning ni har bestämt? Blir jag avskedad då?”

Annons

Rothstein valde istället seminariets väg. Han erbjöd sig att gästföreläsa om akademisk frihet på Linnéuniversitetet under en månads tid – nu till hösten – utan ersättning. Efter sju månaders väntan, berättas det i podden Rak höger, fick han ett svar från statsvetenskapliga institutionen om att han var välkommen.

Men någon gästforskning blir inte av. Bo Rothstein går till hårt angrepp på universitetet efter att ha läst lärosätets remissvar till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) om just akademisk frihet och så kallad cancelkultur där denna historia inte nämns med ett ord. Mot den bakgrunden ”ter sig den utlovade vistelsen för att diskutera denna fråga en för mig bortkastad tid”. Rothstein betonar dock att han inte yttrar någon som helst kritik mot statsvetarkollegorna på LNU, för vilka han för övrigt också tidigare föreläst och deltagit i seminarier med.

I högtidsord och remissvar har Linnéuniversitetet återkommande betonat behovet av att stärka den akademiska friheten. Så också i inlagan till Universitetskanslerämbetet där det slås det fast att ”hög kvalitet i forskning uppstår inte genom regleringsbrev och statlig kontroll utan genom fria lärosäten.” Även i LNU:s inspel till regeringens kommande forskningsproposition understryks behovet av ökad självständighet för universiteten. Bo Rothsteins ord om att universitetet är ”bortom räddning” i en diskussion om akademisk frihet förefaller således något väl polemiska.

”Inte desto mindre måste akademisk frihet försvaras och upprätthållas i vardagen och inte bara i tal på akademiska högtider”

Inte desto mindre måste akademisk frihet försvaras och upprätthållas i vardagen och inte bara i tal på akademiska högtider eller i olika styrdokument. Och det är, måste också understrykas, synd om statsvetarstudenter som hade haft chansen att få Bo Rothstein som föreläsare under den kommande hösten.

Annons
Annons
Annons
Annons