Annons

Sveriges sak är Finlands

Tätare band till Svenskfinland vore en välkommen vitamininjektion för svensk lärarutbildning.
Ledare • Publicerad 7 april 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Välkommet att Åbo Akademi vill börja bedriva lärarutbildning även i Sverige.
Välkommet att Åbo Akademi vill börja bedriva lärarutbildning även i Sverige.Foto: Åbo Akademis bildbank

Den underbara sagan om ett land på andra sidan hafvet. De berömda, drömska orden myntades av den svenske prästen Anton Rosell (1828-1904), för en tid både lektor och rektor i Växjö, i hans skrift ”Studentbesök i Finland 1857”. Ord som präglades – i Finland! – på den enkrona Riksbanken lät ta fram 2009, lagom till 200-årsminnet av separationen mellan Sverige och ”östra rikshalvan”, Finland.

De månghundraåriga banden mellan Sverige och Finland är värdefulla för båda parter. Mellan de två finns en kulturell, religiös och i viss mån även ekonomisk närhet i mångt och mycket olik de band som länderna har till andra nationer. Även jämfört med övriga nordiska folk finns det något särskilt vad gäller lynne och kynne som förenas svenskar och finnar. Det underlättar för samarbeten och innebär en god grogrund för att lära sig av varandra.

”Nu är det Finland som är läraren, och Sverige eleven.”
Annons

Att denna ”speciella relation” – för att låna begreppet för USA:s och Storbritanniens kopplingar – i vår tid yttrar sig i form av olika sorters politiska och ekonomiska samarbeten är något som både borde välkomnas och främjas. Mest känt för en bredare allmänhet torde väl vara det positiva försvarssamarbete som är på plats de två länderna emellan.

Ofta talas det, i Sverige, om Finland som ett småsyskon. Tanken är att det främst är Finland som tar efter svenska exempel, snarare än tvärtom. Hur det än ligger till med den saken, så finns det onekligen fall där det i stället är Finland som är läraren, och Sverige eleven.

Den finska skolan är världsberömd; den svenska brottas med stora problem. I Finland är lärare ett yrke som förknippas med status, och det råder hög konkurrens om att komma in på lärarutbildningen – medan det i Sverige råder skriande lärarbrist, samtidigt som lärarutbildningen är närmast komiskt enkel att komma in på.

I Egentliga Finlands huvudort, det tvåspråkiga Åbo, ligger världens enda helt svenskspråkiga högskola utanför Sverige, Åbo Akademi. För några veckor sedan gick man ut med en spännande idé, som ännu är i planeringsstadiet: Åbo Akademi vill etablera en lärarutbildning – i Sverige. Detta som ett led i akademins plan att stärka sin position i Norden.

Tanken är att utbildningen ska ske på svenska, och ge svensk lärarlegitimation – medan upplägget på själva utbildningen kommer att följa den finska modellen. Det innebär bland annat en längre utbildning, ett betydligt större fokus på pedagogik, och ett välstrukturerat praktiksamarbete med utvalda övningsskolor – inte minst den övningsskola Åbo Akademi använder sig av i den för finlandssvensk kultur betydelsefulla staden Vasa.

Även om det bara är aktuellt att etablera denna utbildning vid något enskilt svenskt universitet – vilket har inte meddelats – och endast några tjog studenter skulle antas per år, så är det positivt att det börjar röra på sig vad gäller lärarutbildningen.

Även små steg framåt kan vara betydelsefulla. I detta fall kan det handla om såväl betydelsefulla kontakter som etableras, inspiration över gränserna, men också den viktiga känslan av ”något händer”. Det blir intressant att studera hur söktrycket kommer se ut på denna utbildning, liksom om man kommer märka av några långsiktiga konsekvenser.

Åbo Akademis satsning på Sverige kommer inte lösa den svenska lärarbristen. Men det är ett välkommet bidrag till svensk skola och utbildning, och visar på värdet i de nordiska samarbetena – i synnerhet den speciella relationen mellan Finland och Sverige.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons