Annons

Sverige har ett ansvar i Röda havet

Sverige är ett handelsberoende land. Att inte stödja USA och EU:s insatser i Röda havet vore hyckleri.
Ledare • Publicerad 9 februari 2024
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Den danska fraktjätten Maersk är en av många aktörer som tvingats styra om sin trafik från Röda havet till följd av Huthimilisens aggressioner.
Den danska fraktjätten Maersk är en av många aktörer som tvingats styra om sin trafik från Röda havet till följd av Huthimilisens aggressioner.Foto: Sina Schuldt

Regeringen har öppnat för att skicka stöd till Operation Prosperity Guardian och Aspides, USA respektive EU:s defensiva insatser i Röda havet. Syftet är att skydda den civila sjöfarten från Huthimilisens angrepp. Det kan bli aktuellt att skicka stabsofficerare, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

Det är inte aktuellt att skicka svenska stridsfartyg till regionen. De mest lämpade, Visbykorvetterna, är inte utrustade med egna luftvärn, vilket är en förutsättning för att kunna operera i Röda havet. Det är alltså frågan om ett mindre stöd, som möjligtvis kan beskrivas som av symbolisk karaktär.

Annons

Det vore orimligt om Sverige inte erbjöd sitt stöd till insatserna. Inte minst eftersom vi i högsta grad är beroende av handel. De prishöjningar på allt från mat till elektronik som många hushåll nu tvingas acceptera, efter de höjningar som redan skett till följd av pandemin och kriget i Ukraina, beror på att handelsrutten genom Röda havet och Suezkanalen i praktiken stängts ned. Fraktfartyg till och från Asien tvingas nu till en rejäl omväg runt Afrika, med fördröjningar och ökade leveranskonstnader som följd.

Det är en ohållbar situation, som Sverige har ett uppenbart intresse i att det rättas till. Därför vore att inte bidra överhuvudtaget hyckleri och att åka snålskjuts.

Att inte bidra hade också varit beklagligt eftersom det hade signalerat en brist på solidaritet med Nato. Vilket inte är särskilt klädsamt när vi nu rört oss in i ansökans slutskede, och stora delar av försvarsalliansen lagt tid och möda på att hjälpa oss igenom denna snåriga process.

”Att ställa sig på sidan och hoppas att någon annan löser det är inte längre en framkomlig väg i utrikespolitiken.”

Socialdemokraterna har meddelat att man inte kommer stödja ett förslag om att skicka militärt stöd, varför det är troligt att Sveriges hjälp kommer bestå utav rådgivning och annan expertis. S hänvisar till en fara för att Sverige skulle dras in i en storkonflikt med Huthimilisen, i och med USA och Storbritanniens attacker mot milisen. Trots att regeringen bara uttalat en vilja om att stödja de defensiva insatserna.

Möjligtvis skaver frågan inom partiet. Huthimilisens attackers uttalade syfte är att stödja Palestina, och S har länge haft ett systerparti i Västbankens styrande Fatah-parti. Delar av partiets närhet till Hamas har också dokumenterats flitigt den senaste tiden genom riksdagsledamoten Jamal El-Haj (S).

Att regeringen vill bidra till att skydda sjöfarten i Röda havet är välkommet. Vi har ett tydligt egenintresse i frågan, och vi bör stödja våra allierade i USA och EU när det är möjligt. Att ställa sig på sidan och hoppas att någon annan löser det är inte längre en framkomlig väg i utrikespolitiken.

Alex VårstrandSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons