Annons

Svenonius har rätt medicin för apoteken

Stockholms finansregionråd, Irene Svenonius (M), har helt rätt i sin kritik av apoteksbolag. Moderat politik måste också bli mer ”pro-market” än ”pro-business”, den ska öppna för marknadslösningar, inte träda till företags försvar.
Ledare • Publicerad 14 augusti 2021
Detta är en ledarartikel som uttrycker Barometern-OT:s politiska linje. Tidningen verkar på ledarsidan för "kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande”, som det är formulerat i Stiftelsen Barometerns ändamålsparagraf. Tidningens politiska etikett är moderat.
Irene Svenonius, moderat finanslandstingsråd  i Stockholm höjer rösten mot samägande av apotek och läkarappar.
Irene Svenonius, moderat finanslandstingsråd i Stockholm höjer rösten mot samägande av apotek och läkarappar.Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Bolag som bedriver vårdverksamhet får inte äga apotek. Men apotek får äga nätläkarbolag. Så motsägelsefull är den svenska lagstiftningen.

Och så äger ICA-gruppens Apoteket hjärtat delar av nätläkaren Min Doktor medan statliga apoteket har investerat i Doktor 24.

Annons

Omregleringen av apoteksmarknaden är på det hela taget en stor framgång. Sverige har fått 400 nya apotek.Öppettiderna har förbättrats. Köerna är borta.

Men om sammanblandningen mellan vårdgivare och apotek är lönsam för bolagen är den mindre lämplig för patienten. Dels måste rågången mellan olika aktörer i ”vårdkedjan” vara tydlig. Dels ligger det i patientens bästa att exempelvis den ordinarie vårdcentralen svarar för receptförnyelser och inte en nätläkare som samarbetar med ett apotek. Det är på den ordinarie vårdcentralen som kunskapen om patientens hälsa finns.

Regeringspartierna brukar vara fantasifulla när det gäller att finna fel i apoteksreformen. Men när det gäller ägarfrågan av apoteken som framstår som ett verkligt problem har agerandet lyst med sin frånvaro, trots varningar från Läkemedelsverket.

När ägarförändringarna väl har gått igenom blir det också svårare att täppa till denna juridiska lucka i lagstiftningen. Avtal som slutits inom gällande lag kan staten inte upphäva och någon tvångsinlösen av bolagen kan inte motiveras.

Det är i vilket fall välkommet att moderaternas starkaste person i Sjukvårdssverige, finansregionrådet Irene Svenonius i Stockholm, nu kritiserar den uppkomna situationen och tillsammans med en ny intressant sjukvårdsdebattör, ordföranden i Svensk förening för allmänmedicin Magnus Isacson kräver ett förbud för apotek att äga läkarbolag.

”Det har annars funnits en rädsla inom borgerlig välfärdspolitik att ta upp svagheter med reformer”

Det har annars funnits en rädsla inom borgerlig välfärdspolitik att ta upp svagheter med reformer och särskilt då det gäller regelverk för privata aktörer, inom vården, skolan och omsorgen. Viljan att till varje pris försvara valfrihet och konkurrens tycks stundom ha satt både ögonbindel och munkavle på M-politiker. Ytterst handlar det om en strategisk rädsla. Vänsterns ”berättelse” om giriga bolag ska inte få något stöd genom om ens korta instämmanden i problembeskrivningar. Därför har frågor som glädjebetyg och bristande öppenhet i skolan eller den bisarra kostnadsökning som läkarapparna bidrar till avfärdats närmast undantagslöst, trots att de strider mot centrala ideal som borgerligheten alltid värnat. Såsom likabehandling och en god förvaltningskultur. För att icke förglömma traditionell medicinsk etik.

Den som ser hur kreativitet och förnyelse kan färga välfärdssystem genom valfrihet och öppnandet för nya aktörer har också ansvar att värna marknadslösningar som sådana – där de passar – och inte välfärdsbolagen.

Att koncerner ägnar sig åt det som kallas ”fördelssökande” – rent-seeking – kan inte komma som någon överraskning för politiker och upphandlande tjänstemän. Apoteksfrågan är ett tydligt sådant fall. Företagsekonomiska mål har vägt tyngre än både patienternas och skattebetalarnas intressen.

Mönsteråsbördiga Irene Svenonius recept för apoteken har socialminister Lena Hallengren (S) all anledning att expediera.

Martin TunströmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons